Reserveren kan op de website tot 4 personen. Meer dan 4 personen (uit hetzelfde huishouden)? Geef dan een belletje. Een reservering is pas definitief als wij deze bevestigd hebben.

Reserveringen zijn voor binnen het restaurant, voor het terras kan niet gereserveerd worden. Indien er plek is bij aankomst kunt u wel op het terras geplaatst worden.

Gasten verklaren geen gezondheidsklachten te hebben met betrekking tot Corona verschijnselen.

Gasten gaan bij reservering akkoord met de door het restaurant en regering opgestelde protocollen en maatregelen. Dit is voor u, andere gasten en onszelf te beschermen.

0252 229266